Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Post public vacant - Directia Impozite si Taxe
Publicat: 22 mai 2019, 08:39, Actualizat: 22 mai 2019, 08:40

ANUNŢ

 

         Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie temporar vacante de:

         - inspector, clasa I, grad profesional principal – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Urmarire Executare Silita Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

         Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 05.06.2019, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

         Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 22.05.2019, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

         Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice;

         -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

         Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului si alte date necesare desfasurarii concursului sunt afişate la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei, şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei,republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Mateescu Nuti Alina, consilier superior.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 22 mai 2019, 08:40
Publicat: 22 mai 2019, 08:40
Publicat: 22 mai 2019, 08:40
Publicat: 22 mai 2019, 08:40
Publicat: 22 mai 2019, 08:40