Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Post public vacant - Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice
Publicat: 27 martie 2019, 09:02, Actualizat: 18 aprilie 2019, 16:12

ANUNŢ

 

            Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie temporar vacante de:

         - inspector, clasa I, grad profesional asistent – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

         Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 11.04.2019, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

         Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 27.03.2019, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

         Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

         - cunostinte de operare /programare pe calculator -nivel mediu-dovedite cu documente emise in conditiile legii

         -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

         Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului si alte date necesare desfasurarii concursului sunt afişate la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei, şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei,republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Mateescu Nuti Alina, consilier superior.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 18 aprilie 2019, 16:12
Publicat: 16 aprilie 2019, 15:20
Publicat: 11 aprilie 2019, 13:53
Publicat: 4 aprilie 2019, 15:09
Publicat: 27 martie 2019, 09:03
Publicat: 27 martie 2019, 09:03
Publicat: 27 martie 2019, 09:03
Publicat: 27 martie 2019, 09:03
Publicat: 27 martie 2019, 09:03