Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Post public vacant - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Publicat: 5 noiembrie 2018, 09:23, Actualizat: 15 noiembrie 2018, 16:04

Anunt

Referitor la suspendarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de

inspector, clasa I, grad profesional principal - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova , organizat in data de 04.12.2018

 

 

            Avand in vedere adresa nr. 53725/2018  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, inregistrata la autoritatea locala sub nr. 185657/14.11.2018, Primaria Municipiului Craiova anunta suspendarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post., organizat in data de 04.12.2018 , proba scrisa, datorita nerespectarii art. 38, art. 39 alin 1, alin 11, lit H si alin 2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 57 alin 4 teza I din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de organizare  a concursului va fi reluata in conditiile legii, potrivit prevederilor art. 73 alin 2 si alin. 6 din Hg 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

 

(2) Suspendarea se dispune de către Agenţie, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale. 

(6) În situaţia prevăzută la alin. (2), procedura de organizare a concursului va fi reluată în condiţiile legii. 

 

Documente ataşate:
Publicat: 5 noiembrie 2018, 09:24
Publicat: 5 noiembrie 2018, 09:24
Publicat: 5 noiembrie 2018, 09:24