Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Examen de promovare - personalul contractual de execuţie din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Publicat: 6 decembrie 2018, 09:19, Actualizat: 21 decembrie 2018, 09:58

ANUNT

 

Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior celei deţinute de personalul contractual de execuţie din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de 20.12.2018, ora 10.00. Examenul va consta în susţinerea unei probe scrise.  

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

Documente ataşate:
Publicat: 21 decembrie 2018, 09:58
Publicat: 6 decembrie 2018, 09:21