Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Examen de promovare in gradul profesional de functionarii publici
Publicat: 24 mai 2019, 09:02, Actualizat: 28 iunie 2019, 11:14

 

Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de 25.06.2019, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv din 25.05.2019  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, consolidata,cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- formularul de înscriere;

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, funcţionarii publici  trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani  în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

-  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei,la sectiunea special creata in acest sens.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact doamna Georgescu Olga, inspector superior, in cadrul Serviciului Resurse Umane.

 

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 28 iunie 2019, 11:13
Publicat: 26 iunie 2019, 15:31
Publicat: 25 iunie 2019, 16:47
Publicat: 14 iunie 2019, 12:17
Publicat: 24 mai 2019, 11:36
Publicat: 24 mai 2019, 09:03