Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs sef birou în cadrul Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă
Publicat: 27 decembrie 2017, 09:44, Actualizat: 27 decembrie 2017, 09:46

ANUNŢ

 

         Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacante de sef birou, gradul II, în cadrul Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

         Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de  25.01.2018 ,ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, consolidata,cu modificările şi completările ulterioare.

         Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv 27.12.2017, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, consolidata,cu modificările şi completările ulterioare.

         Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         1.studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

         2.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

         3.perfecţionări/specializări-studii post universitare sau studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

         4.perfecţionări/specializări În domeniul protecţiei civile şi situaţiilor de urgenţă,dovedite cu:

         -certificat de absolvire-curs inspector protectie civila

         -certificat de absolvire- curs 80 ore,cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI

         Bibliografia,atributiile prevazute in fisa postului,precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul instituţiei si pe pagina de internet a autoritatii,la sectiunea „Informatii publice –posturi publice vacante- „şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei,republicata,Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

Documente ataşate:
Publicat: 27 decembrie 2017, 09:45