Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea medicina generala, in cadrul Directiei Baze Sportive si Agrement Craiova
Publicat: 16 noiembrie 2018, 13:20, Actualizat: 16 noiembrie 2018, 13:20

ANUNT

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs, in conformitate cu prevederile OMS nr.869/2015, modificat si completat, pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea medicina generala, in cadrul Directiei Baze Sportive si Agrement Craiova.

         Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

-cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;

-copie de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;

-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul mentionat;

-cazier judiciar;

-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii;                   

-dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată  una din sancţiunile prevăzute la art.455 alin 1 lit e sau f, art.541 alin 1 lit.d sau e, respectiv la art.628 alin 1 lit d sau e din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-copie a  certificatului de membru al organizaţiei profesionale, cu viza pe anul în curs ;

-copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Pentru organizarea concursului a fost obţinut avizul consultativ al colegiului medicilor, prin adresa nr 38616/2018.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :- atestat /adeverinta/ certificat de absolvire care sa ateste participarea la cursurile de prim ajutor.

   Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt- pana pe data de 03.12.2018, ora 16.30 -  la Primaria Municipiului Craiova din strada AI Cuza , nr. 7, iar concursul se va organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile, de la data de 04.12.2018, data  publicarii in nr.46 al revistei “Viata medicala”.

         Tematica si bibliografia si alte relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – telefon 0251/416235,interior 358 şi pe site-ul unităţii www.primariacraiova.ro-Primaria Craiova,informatii publice,posturi publice vacante.

 

Documente ataşate:
Publicat: 16 noiembrie 2018, 13:20
Publicat: 16 noiembrie 2018, 13:20