Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
Publicat: 8 iulie 2016, 09:50, Actualizat: 8 iulie 2016, 09:51

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 107603/08.07.2016

 

 

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie temporar vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc în data de 21.07.2016, ora 10:00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul ştiinţelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 8 iulie 2016, 09:51