Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs pentru ocuparea a sase funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
Publicat: 26 august 2016, 09:44, Actualizat: 26 august 2016, 09:47

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 6 posturi;

            Concursul va avea loc în data de 28.09.2016, ora 10:00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru posturile de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 26 august 2016, 09:47