Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata a doua persoane pentru posturi de experti
Publicat: 5 septembrie 2018, 09:09, Actualizat: 5 septembrie 2018, 09:15

Concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata a doua persoane pentru posturi de experti, personal contractual,  pe posturi infiintate in afara organigramei, pentru îndeplinirea Activității nr.3 - Realizarea unei Analize Diagnostic a sistemului de management al calitatii existent in vederea tranzitiei la prevederile standardului SR EN ISO 9001/2015, in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020 si organizarea a 3 workshop-uri cu personalul din grupul tinta, din cadrul  proiectului Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova proiectul SIMCA, cod SIPOCA 487/MySmis+ 1191288,  finanţat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020, componenta 1 – CP6/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității

 

Documente ataşate:
Publicat: 5 septembrie 2018, 09:14