Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Directia Impozite si Taxe
Publicat: 30 septembrie 2016, 11:13, Actualizat: 30 septembrie 2016, 11:14

ANUNŢ

 

          Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

          - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Evidenţă auto, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 01.11.2016, ora 10:00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

          1. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

          - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

          2. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Evidenţă auto, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

          - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

          - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu.

          Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 30 septembrie 2016, 11:14