Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector - Serviciul Imagine
Publicat: 15 februarie 2017, 11:50, Actualizat: 15 februarie 2017, 12:09

 

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Imagine, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 20.03.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru un post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Imagine, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice – contabilitate;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

- cunoaşterea limbii engleze - bine, dovedită cu diplomă/certificat/atestat;

2. pentru cel de-al doilea post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Imagine, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

- perfecţionări (cursuri de perfecţionare) în domeniul grafician/grafică publicitară/machetare DTP/tehnică foto, dovedite cu diplomă/certificat/atestat;

- cunoaşterea limbii engleze - foarte bine, dovedită cu diplomă/certificat/atestat.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 15 februarie 2017, 11:52
Publicat: 15 februarie 2017, 11:52