Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu - Serviciului Registrul Agricol
Publicat: 15 martie 2019, 09:27, Actualizat: 22 aprilie 2019, 12:52

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacante:

- şef serviciu, gradul II, în cadrul Serviciului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 18.04.2019, ora 11.00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul economic sau juridic;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Georgescu Olga, inspector superior.

 

Documente ataşate:
Publicat: 22 aprilie 2019, 12:52
Publicat: 18 aprilie 2019, 15:56
Publicat: 18 aprilie 2019, 14:57
Publicat: 8 aprilie 2019, 13:53
Publicat: 15 martie 2019, 09:28
Publicat: 15 martie 2019, 09:28
Publicat: 15 martie 2019, 09:28
Publicat: 15 martie 2019, 09:28