Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu - Serviciul Patrimoniu
Publicat: 14 decembrie 2018, 08:36, Actualizat: 21 ianuarie 2019, 16:03

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

- şef serviciu, gradul II, în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 15.01.2019, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din data de 14.12.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, consolidata,cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau in domeniul economic;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea  studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Bibliografia , atributiile prevazute in fisa postului,precum si alte date necesare desfasurarii concursului vor fi afisate  la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei/autoritatii publice  şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Florescu Mihaela, inspector superior.

 

Documente ataşate:
Publicat: 21 ianuarie 2019, 16:03
Publicat: 17 ianuarie 2019, 15:31
Publicat: 17 ianuarie 2019, 10:29
Publicat: 15 ianuarie 2019, 16:07
Publicat: 9 ianuarie 2019, 13:28
Publicat: 14 decembrie 2018, 08:37
Publicat: 14 decembrie 2018, 08:37
Publicat: 14 decembrie 2018, 08:37