Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu în cadrul Serviciului Patrimoniu
Publicat: 17 septembrie 2018, 09:22, Actualizat: 17 octombrie 2018, 15:32

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

- şef serviciu, gradul II, în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 17.10.2018, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din data de 17.09.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, consolidata,cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea  studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Bibliografia , atributiile prevazute in fisa postului, vor fi afisate  la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei/autoritatii publice  şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 17 octombrie 2018, 15:32
Publicat: 9 octombrie 2018, 14:31
Publicat: 17 septembrie 2018, 09:23
Publicat: 17 septembrie 2018, 09:23