Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi publice vacante in cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
Publicat: 23 martie 2018, 09:30, Actualizat: 9 mai 2018, 11:00

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 2 posturi;

- inspector , clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 26.04.2018 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 23.03.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru posturile de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent-2 posturi:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1an;

            - cunostinte de operare/programare pe calculator:nivel de baza

Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului si alte date necesare desfasurarii concursului  se afiseaza la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

Documente ataşate:
Publicat: 9 mai 2018, 11:00
Publicat: 4 mai 2018, 11:20
Publicat: 3 mai 2018, 09:57
Publicat: 27 aprilie 2018, 13:05
Publicat: 16 aprilie 2018, 15:01
Publicat: 23 martie 2018, 09:30