Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie - Serviciului Administrare si Exploatare Stadion
Publicat: 6 mai 2019, 09:10, Actualizat: 12 iunie 2019, 14:20

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr.82116/06.05.2019

 

 

 

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea a doua  funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Administrare si Exploatare Stadion, Directia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 05.06.2019, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 06.05.2019 şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: 1 an.

Bibliografia ,atributiile prevazute in fisa de post, precum si alte date necesare desfasurarii concursului  se afişeaza la sediul instituţiei si pe pagina de internet a autoritatii, şi cuprind în mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact- Florescu Mihaela – inspector superior.

 

 

PRIMAR,

Mihail Genoiu                

Pt ŞEF SERVICIU RU ,

Lia Martha Toncea

 

Documente ataşate:
Publicat: 12 iunie 2019, 14:20
Publicat: 11 iunie 2019, 16:09
Publicat: 10 iunie 2019, 15:04
Publicat: 7 iunie 2019, 13:47
Publicat: 6 iunie 2019, 11:56
Publicat: 29 mai 2019, 13:06
Publicat: 6 mai 2019, 09:10
Publicat: 6 mai 2019, 09:10
Publicat: 6 mai 2019, 09:10
Publicat: 6 mai 2019, 09:10
Publicat: 6 mai 2019, 09:10