Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Impozite şi Taxe
Publicat: 24 august 2015, 08:43, Actualizat: 24 august 2015, 08:43

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 25.09.2015 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

            3. pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

            4. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

            5. pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

            6. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată și la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane. 

Documente ataşate: