Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi de consilier juridic
Publicat: 8 aprilie 2016, 08:31, Actualizat: 8 aprilie 2016, 11:56

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

-consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 2 posturi;

-consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 2 posturi;

-consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

 

Concursul va avea loc în data de 09.05.2016, ora 10:00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru posturile de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

2. pentru posturile de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

3. pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

 

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Găsiți atașat bibliografia.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 8 aprilie 2016, 11:56
Publicat: 8 aprilie 2016, 11:56
Publicat: 8 aprilie 2016, 11:56