Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 10 funcţii publice de execuţie vacante - Direcția Impozite și Taxe
Publicat: 7 martie 2016, 10:55, Actualizat: 7 martie 2016, 13:07

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

2. expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmărire, executare silită persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

3. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmărire, executare silită persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

4. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire, executare silită persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

5. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

6. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

7. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

8. expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

9. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Recuperare creanţe fiscale şi eliberare certificate de atestare fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

10. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Soluţionare contestaţii, Direcţia Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 11.04.2016, ora 10.00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Constatare, impunere şi control persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe:

   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

2. pentru postul de expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmărire, executare silită persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe:

    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

    - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

3. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmărire, executare silită persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

4. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire, executare silită persoane juridice, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

5. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

6. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

7. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

8. pentru postul de expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

9. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Recuperare creanţe fiscale şi eliberare certificate de atestare fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

10. pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Soluţionare contestaţii, Direcţia Impozite şi Taxe:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane. 

Documente ataşate:
Publicat: 7 martie 2016, 13:05