Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Concurs de recrutare in cadrul Directiei Servicii Publice
Publicat: 7 ianuarie 2019, 16:26, Actualizat: 13 februarie 2019, 12:48

         Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa a-III-a, grad profesional superior- Compartiment Administrare si Monitorizare Apa Canal, Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica, Directia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

         Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 07.02.2019, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

         Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 07.01.2019, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

         Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

         Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii, la sectiunea „Informatii publice – posturi publice vacante - si cuprinde in mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata este afişată la sediul instituţiei.

         Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Tutu Mariana Luminita , expert superior.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 13 februarie 2019, 12:48
Publicat: 11 februarie 2019, 14:34
Publicat: 8 februarie 2019, 12:28
Publicat: 30 ianuarie 2019, 15:15
Publicat: 7 ianuarie 2019, 16:27
Publicat: 7 ianuarie 2019, 16:27
Publicat: 7 ianuarie 2019, 16:27