Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Anunt - examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior celei deţinute de personalul contractual de execuţie
Publicat: 5 mai 2017, 10:59, Actualizat: 5 mai 2017, 10:59

ANUNŢ

 

 

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior celei deţinute de personalul contractual de execuţie din cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi Management Documente, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de 22.05.2017, ora 10.00. Examenul va consta în susţinerea unei probe scrise. 

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.