Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
7 Posturi publice vacante - Serviciului Administrare si Exploatare Stadion
Publicat: 21 iunie 2018, 09:21, Actualizat: 31 iulie 2018, 15:30

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea a 7  funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Administrare si Exploatare Stadion, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 7 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 23.07.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 21.06.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. Pentru  functia publica  de executie vacanta de inspector ,clasa I,grad  profesional asistent  -1 post- - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti –inginerie civila;

2. Pentru functiile publice de executie vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent- 5 posturi- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

3. Pentru functia publica de executie vacanta de inspector,clasa I,grad profesional asistent-1 post- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul agronomie;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: 1 an.

Bibliografiile ,atributiile prevazute in fisele de post, precum si alte date necesare desfasurarii concursului  se afişeaza la sediul instituţiei si pe pagina de internet a autoritatii, şi cuprind în mod obligatoriu Constitutia Romaniei,republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 31 iulie 2018, 15:30
Publicat: 30 iulie 2018, 11:12
Publicat: 27 iulie 2018, 08:45
Publicat: 24 iulie 2018, 09:01
Publicat: 12 iulie 2018, 16:25
Publicat: 21 iunie 2018, 09:21