Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Posturi publice vacante
• Post public vacant - șef serviciu in cadrul Serviciului Control si Monitorizare Asociatii de Proprietari
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, grad profesional debutant – Biroul Relații cu Consiliul Local Evidență Documente și Arhivă
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector principal în cadrul Serviciului Imagine
• Post public vacant - șef serviciu in cadrul Serviciului Proiecte şi Programe de Dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
• Post public vacant - Serviciul Autorizatii in Constructii, Obtinere Avize, Taxe, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent (salvamar) in cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Posturi publice vacante la Serviciul Imagine respectiv Serv. Administrare și monitorizare Transport Public Local Și Siguranța Circulației
• Post public vacant - șef serviciu in cadrul Serviciului Administrativ, Intretinere
• Post public vacant - Serviciul Registrul Agricol
• Referent superior - Directia Servicii Publice
• Post public vacant - Biroul Depunere Acte Stare Civila
• Examen de promovare in gradul profesional de functionarii publici
• Post public vacant - Serviciul Licitatii
• Post public vacant - Directia Impozite si Taxe
• Post public vacant - Serviciul Administrativ, Intretinere (îngrijitor)
• Rezultat evaluare anuala a managerului la Filarmonica "Oltenia" Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managerului la Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managerului la Opera Română Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managerului la Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri" Craiova
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie - Serviciului Administrare si Exploatare Stadion
• Post public vacant - Serviciului Administrare si Exploatare Stadion (îngrijitor)
• Rezultat evaluare anuala a managerului la Casa de Cultura "Traian Demetrescu" Craiova
• Post public vacant - Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice
• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu - Serviciului Registrul Agricol
• Concurs de recrutare in cadrul Directiei Servicii Publice
• Post public vacant - Biroul Depunere Acte Stare Civila, Serviciul Evidenta Persoanelor
• Post public vacant - Serviciul Management Documente, Informatii Publice
• Post public vacant - Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si audiente
• Examen de promovare - personalul contractual de execuţie din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului
• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu - Serviciul Patrimoniu
• Concurs pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual de execuţie temporar vacant din cadrul Compartimentului Administrare Parcare subterană
• Concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea medicina generala, in cadrul Directiei Baze Sportive si Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiie publice de execuţie vacante consilier – Serviciul Administrare si Monitorizare Transport Public Local si Siguranta Circulatiei
• Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant din cadrul Serviciului Administrare si Exploatare Stadion
• Post public vacant - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata a doua persoane pentru posturi de experti
• Post public vacant - Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare
• Concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata a doua persoane pentru posturi de experti
• Concurs pentru ocuparea pe durată determinată a postului (casier) contractual de execuţie temporar vacant din cadrul Compartimentului Administrare Parcare subterană
• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu în cadrul Serviciului Patrimoniu
• Concurs salvamar - Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata a doua persoane pentru posturi de experti
• Post public vacant - Serviciul Management Documente, Informatii Publice
• 7 Posturi publice vacante - Serviciului Administrare si Exploatare Stadion
• Post public vacant - director executiv adjunct al Poliției Locale a Municipiului Craiova
• Posturi pubice vacante la Directia Impozite si taxe
• Posturi publice vacante - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova
• Examen de promovare in gradul profesional de functionarii publici
• Rezultat evaluare anuala a managementului la Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managementului la Casa de Cultura "Traian Demetrescu" Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managerului de la Filarmonica "Oltenia" Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managerului de la Opera Romana Craiova
• Post public vacant – Serviciul Administrare si Exploatare Stadion, Directia Patrimoniu
• Concurs posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu,Serviciul Administrare si Exploatare Stadion
• Posturi publice vacante - Serviciului Administrare si Exploatare Stadion
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi publice vacante in cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
• Post public vacant - Serviciului Registrul Agricol
• Rezultate - Post public vacant - Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranta circulatiei
• Concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector asistent în cadrul Direcţiei Servicii Publice
• Rezultete - Post public vacant - Serviciul Administrare si Monitorizare transport public local si siguranta circulatiei, Directia Servicii Publice
• Rezultate Post public vacant - Serviciul Autorizatii in Constructii, Obtinere Avize, Taxe, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Rezultate - Posturi publice vacante - Serviciul Investiţii şi Achiziţii
• Rezultat - examen de ocupare posturi contractuale vacante electrician si instalator
• Rezultat - examen promovare
• Rezultat proba interviu - Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante in cadrul Serviciului Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
• Rezultate - posturi vacante din cadrul Compartimentului Administrare Parcare
• Rezultate - Examen de promovare in gradul profesional de functionarii publici 01.02.2018
• Rezultate - Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere in cadrul Biroului Situatii de Urgenta si Protectie Civila
• Rezultate la concursul organizat în cadrul Direției Baze Sportive și Agrement
• Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef Birou Situații de Urgență și Protecție Civilă
• Anunt amanare concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Compartimentului Administrare Parcare
• Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement
• Concurs sef birou în cadrul Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă
• Rezultat - ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu, Serviciul Solutionare Contestatii si Evidenta Auto
• Rezultate - Posturi contractuale de execuţie, vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Rezultat la proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiilor vacante din cadrul Biroului Cadastru
• Anunt selectie dosare depuse pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu, Serviciul Solutionare Contestatii si Evidenta Auto
• Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi contractuale de execuție: muncitor calificat, electrician și instalator
• Rezultate - Examen de promovare in gradul profesional de functionarii publici
• Rezultat - Post public vacant - Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranta circulatiei
• Rezultate concurs inspector Serviciul Financiar Contabilitate
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de sef serviciu în cadrul Serviciului Soluţionare Contestaţii şi Evidenţă Auto
• Rezultat selectie dosare - Directia Servicii Publice
• Rezultat final - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova
• Rezultat final - Concurs proiecte management Ansamblul Artistic Maria Tanase
• Rezultat prima etapa - Concurs proiecte management Ansamblul Artistic Maria Tanase
• Posturi publice vacante - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
• Posturi publice vacante - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova
• Rezultat selectie dosare - Concurs de proiecte de management organizat pentru Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Financiar Contabilitate
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic - Serviciul Administrare si monitorizare servicii de utilitate publica
• Concurs de proiecte de management la Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" Craiova
• Rezultate finale concurs salvamar si electrician
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Resurse Umane
• Selectie dosare salvamar, electrician si profesor de inot
• Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare în gradul profesional superior sau treapta profesională superioară
• Rezultat final concurs de proiecte de management pentru Filarmonica "Oltenia" Craiova
• Concurs muncitor calificat (electrician) - Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Concurs salvamar si profesor de inot - Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Rezultatul concursului de proiecte de management - Filarmonica Oltenia
• Rezultatul concurs - analiza proiectelor de management - Filarmonica Oltenia
• Rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management - Filarmonica Oltenia
• Rezultat concurs referent din cadrul Compartimentului Secretariat
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Centrul de informare pt cetateni si audiente
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector debutant în cadrul Serviciului Imagine
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector asistent în cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului
• Rezultat concurs referent din cadrul Compartimentului Secretariat
• Rezultat selectie dosare - Concurs de proiecte de management organizat pentru Filarmonica "Oltenia" Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Biroul Situatii de Urgenta si Protectie Civila
• Posturi publice vacante - Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
• Posturi publice vacante - Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de expert - Directia Economico - Financiara
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Imagine
• Posturi publice vacante - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
• Rezultate examen asistent medical generalist din cadrul Directiei Baze Sportive si Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant din cadrul Compartimentului Secretariat
• Concurs şef serviciu - Serviciul Registrul Agricol
• Rezultat proba scrisa asistent medical generalist - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Concurs de proiecte de management organizat pentru Filarmonica "Oltenia" Craiova
• Rezultat concurs asistent medical - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs organizat in perioada de 05.07-11.07.2017 - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a doua posturi de asistent medical generalist - Direcţia Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 26.06.2017, organizat pentru ocuparea posturilor vacante - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 23.06.2017, organizat pentru ocuparea posturilor vacante - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Victor Babeş
• Concurs de proiecte de management la Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Resurse Umane
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de sef serviciu - Serviciul Management documente, informaţii publice
• Posturi publice vacante (salvamar, profesor înot) - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova (dosarele de concurs se primesc începând cu data de 09.06.2017)
• Posturi publice vacante (fochist, instalator, electrician) - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova (dosarele de concurs se primesc începând cu data de 09.06.2017)
• Rezultatul final al concursului de proiecte de management - Casa de Cultura "Traian Demetrescu" Craiova
• Rezultatul final al analizarii conformitatii noului proiect de management - Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri"
• Anunt - examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior celei deţinute de personalul contractual de execuţie
• Anunt examen de promovare în gradul profesional superior sau treapta profesională superioară celei deţinute de personalul contractual de execuţie
• Rezultat concurs de proiecte de management pentru Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri
• Rezultat concurs de proiecte de management pentru Casa de Cultura Traian Demetrescu
• Rezultat concurs din data de 07.04.2017, organizat pentru ocuparea postului vacante de muncitor calificat - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultatul etapei de analiza a proiectelor de management - Casa de Cultura Traian Demetrescu
• Rezultate in urma concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor contractuale vacante (muncitor, paznic, ingrijitor)
• Rezultat concurs din data de 20.04.2017, organizat pentru ocuparea posturilor vacante - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat final proba interviu post vacant de referent (salvamar) - Direcței Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 20.04.2017, organizat pentru ocuparea posturilor vacante - Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat selectie dosare - Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultură „Traian Demetrescu" Craiova
• Rezultat proba interviu post vacant de referent (salvamar) - Direcței Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 19.04.2017 - Direcței Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat evaluare anuala a managerului de la Opera Romana Craiova
• Rezultate selecţie dosare din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova - 20.04.2017
• Rezultate selecţie dosare din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova din 07.04.2017
• Concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante - Directia Patrimoniu
• Concurs - sef serviciu in cadrul Directiei Impozite si Taxe
• Concurs - inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului lmagine
• Rezultate selecţie dosare din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Scrisoare de asteptari privind ocuparea postului vacant de director tehnic in cadrul RAADPFL Craiova
• Posturi publice vacante - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova
• Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura ,,Traian Demetrescu" Craiova
• Posturi publice vacante - Direcţia Servicii Publice
• Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector - Serviciul Imagine
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de sef serviciu - Serviciul Registrul Agricol
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Registrul Agricol
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Management documente, informaţii publice
• Rezultat final post vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Rezultat post vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Rezultatul selectiei dosarelor la examenul pentru ocuparea postului vacant de administrator public organizat in perioada 13.02.2017-14.02.2017
• Posturi publice vacante de execuţie - Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu
• Posturi publice vacante de execuţie - Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe
• Posturi publice vacante de execuţie - Serviciului Contabilitate şi prelucrare date, Direcţia Impozite şi Taxe
• Posturi publice vacante de execuţie - Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe
• Posturi publice vacante de execuţie - Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
• Posturi publice vacante de conducere - Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte
• Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare în gradul profesional
• Posturi publice vacante - Serviciul Investiţii şi Achiziţii
• Concurs de proiecte de management pentru ocuparea pe durată determinată a postului vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Posturi publice vacante - Direcţia Servicii Publice
• Posturi publice vacante la Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura Traian Demetrescu
• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Imagine, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura ,,Traian Demetrescu" Craiova
• Rezultate post vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Directia Impozite si Taxe
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector - Serviciul Management documente, informaţii publice
• Concurs de proiecte de management pentru ocuparea pe durată determinată a postului vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante - director executiv în cadrul Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte
• Rezultat concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant de expert local, din cadrul Compartimentului Expert local pentru romi
• Concurs pentru ocuparea a sase funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
• Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant de expert local, din cadrul Compartimentului Expert local pentru romi
• Rezultat concurs director - Directia Baze Sportive si Agrement Craiova
• Rezultate concurs salvamar
• Concurs pentru ocuparea postului de director din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
• Posturi pubice vacante la Directia Impozite si taxe
• Reluare concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova
• Rezultat concurs manager Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
• Rezultate examene din cadrul Directiei Baze Sportive si Agrement Craiova
• Evaluare anuală a managementului la Opera Română Craiova
• Rezultat examen casier din cadrul Directiei Baze Sportive si Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 08.06.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante (magazier, casier, îngrijitor) din cadrul Direcței Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 09.06.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante (salvamar/profesor înot) din cadrul Direcței Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs din data de 08.06.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcței Baze Sportive și Agrement Craiova
• Rezultat concurs electrician din cadrul Compartimentului Administrare parcare subterană
• Selecţia dosarelor de concurs din cadrul Direcției Baze Sportive si Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova
• Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi contractuale de execuţie vacante
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi de consilier juridic
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de conducere vacante - Direcţiei Servicii Publice
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 10 funcţii publice de execuţie vacante - Direcția Impozite și Taxe
• Anunt concurs expert contabilitate
• Anunt concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante din cadrul Compartimentului Administrare Parcare subterană
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul patrimoniu, Directia Patrimoniu
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
• Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de sef serviciu – Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranţa circulaţiei
• Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de sef serviciu – Serviciul Investiţii si achiziţii
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Impozite şi Taxe
• Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
• Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt
• Anunt examen de promovare in gradul profesional
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 16 posturi vacante - Poliția Locală Craiova
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Impozite şi Taxe
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială
• Concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 funcţii publice de execuţie vacante - Direcţia Impozite şi Taxe
• Anunt concurs director executiv în cadrul Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
• Concurs de recrutare - inspector principal
• Anunt concurs director executiv în cadrul Direcţiei Elaborare și Implementare Proiecte
• Anunt concurs director executiv în cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi Management Documente
• Anunt pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv adjunct la Poliţia Locală a Municipiului Craiova
• Anunt concurs Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
• Anunt pentru ocuparea funcţii de inspector - Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate si Contencios Administrativ
• Anunt concurs pentru ocuparea functiei de inspector - Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt
• Anunt concurs pentru ocuparea functiei de inspector - Serviciul Autoritate Tutelară
• Anunt concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post din cadrul Serviciului Administrativ, Întreţinere
• Rezultat proba scrisa - concurs pentru ocuparea postului de director al Sport Club Municipal Craiova
• Anunt concurs pentru ocuparea a două posturi in Compartimentului Implementare Proiecte Finanţate din Fonduri Externe Nerambursabile