Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2016 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic zonal pt construire imobil supermarket parter str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 23-23A
Publicat: 25 ianuarie 2015, 17:35

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de mai sus, până la data de 26.10.2014, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro

Documente ataşate: