Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2016 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal Parcelare Teren şi Introducere Intravilan
Publicat: 29 octombrie 2014, 23:32
Documente ataşate: