Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2016 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
PLAN URBANISTIC ZONAL, PARCELARE TEREN S=20566mp în 27 corpuri si INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN Tarlaua 24, Parcele 2, 3, 3/1 şi 4
Publicat: 14 mai 2015, 11:11
Primăria Municipiului Craiova supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea 
PLAN URBANISTIC ZONAL, PARCELARE TEREN S=20566mp în 27 corpuri si INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN 
Tarlaua 24, Parcele 2, 3, 3/1 şi 4 
(planşă modificată) 
Documentaţia poate fi consultată pe site-ul www.primariacraiova.ro sau la sediul primăriei Craiova din strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, zilnic între orele 14.00 - 16.00 în cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris sugestii. Propuneri sau opinii cu privire la proiectul prezentat la: 
Documente ataşate: