Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2017 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
PUZ - reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre Calea Bucuresti si strada Sararilor in vederea construiri a 3 blocuri de locuinte colective P+11E cu parcare la parter, generat de imobilul in str. Sararilor, nr. 29A
Publicat: 9 iunie 2017, 09:54, Actualizat: 9 iunie 2017, 09:57

Documentatia poate fi consultata si la sediul primariei Craiova din str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, zilnic intre orele 14.00 - 16.00 in cadrul Directie de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultarii, până la data de 04.07.2017, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 9 iunie 2017, 09:57
Publicat: 9 iunie 2017, 09:57