Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2017 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
PUZ - reconsiderarea funcțiunilor și a indicilor de construbilitate ale zonei cuprinse între str. Pașcani - incinta Colegiului Tehnic C.D. Nenițescu în vederea construirii a 3 blocuri de locuințe colective D+P+7 și D+P+8 cu spații comerciale la parter și parcare la demisol, generat de imobilul situat în str. Pașcani nr. 7
Publicat: 9 noiembrie 2017, 16:32, Actualizat: 9 noiembrie 2017, 16:33

Documentatia poate fi consultata si la sediul primariei Craiova din str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, zilnic intre orele 14.00 - 16.00 in cadrul Directie de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultarii, până la data de 03.12.2017, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 9 noiembrie 2017, 16:33