Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2017 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan urbanistic zonal - reconfigurare urbanistica a zonei cuprinsa intre str. Dr. Dimitrie Gerota si str. Ion Ionescu Argetoaia in vederea construirii unui imobil P+3 cu destinatia de sala de fitness si imprejmuire teren, generat de imobilul situat in str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 18B
Publicat: 30 martie 2017, 14:13, Actualizat: 19 octombrie 2017, 15:53

Documentatia poate fi consultata si la sediul primariei Craiova din str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, zilnic intre orele 14.00 - 16.00 in cadrul Directie de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultarii, până la data de 29.11.2017, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 19 octombrie 2017, 15:52
Publicat: 30 martie 2017, 14:13
Publicat: 30 martie 2017, 14:13