Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2017 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal în vederea reconsiderării funcționalității zoneiși a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă între străzile Elena Farago și Bulevardul Oltenia pentru construire imobil P+2E cu destinația spații comerciale la parter și locuințe colective la etaje, generat de imobilul aflat în bulevardul Oltenia, nr. 17A
Publicat: 11 august 2017, 14:12, Actualizat: 11 august 2017, 14:15

Documentatia poate fi consultata si la sediul primariei Craiova din str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, zilnic intre orele 14.00 - 16.00 in cadrul Directie de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultarii, până la data de 05.09.2017, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 11 august 2017, 14:14
Publicat: 11 august 2017, 14:14