Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
RECONSIDERAREA URBANISTICA ZONA STR. MIHAI VITEAZU - STR. BIBESCU - STR BRESTEI, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. BIBESCU, NR. 6
Publicat: 27 iunie 2019, 15:54, Actualizat: 27 iunie 2019, 15:56

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 21.07.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 27 iunie 2019, 15:56