Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTAREA INDICILOR URBANISTICI SI A CIRCULATIILOR IN ZONA STR. MUNCITORULUI - STR. FAGARAS IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE P+2, generat de imobilul STR. FAGARAS, NR. 39
Publicat: 2 decembrie 2019, 13:09, Actualizat: 2 decembrie 2019, 13:12

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 30.12.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 2 decembrie 2019, 13:12