Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal „reconsiderarea functionala a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 strada Paltinis”, generat de imobilul situat in str. Paltinis, nr. 67B
Publicat: 14 mai 2019, 15:43, Actualizat: 14 mai 2019, 15:45

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 21.06.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 14 mai 2019, 15:44