Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal “reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in zona bd. Oltenia - str. Elena Farago, generat de construire cladire D+P+3 cu destinatia de spatii comerciale si locuinte colective”, generat de imobilul din bd. Oltenia, nr. 17A
Publicat: 4 aprilie 2019, 15:05, Actualizat: 4 aprilie 2019, 15:06

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 20.05.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 4 aprilie 2019, 15:06