Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal “reconsiderare urbanistica in vederea schimbarii de destinatie din zona de locuinte colective in zona mixta de locuinte si servicii”, generat de imobilul situat in bd. Dacia, nr. 66C
Publicat: 8 iulie 2019, 15:36, Actualizat: 8 iulie 2019, 15:37

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 16.08.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 8 iulie 2019, 15:37