Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal „reconsiderare functionala a zonei in vederea schimbarii de destinatie din zona unitati agricole in zona de locuinte P+2” – generat de imobilul situat in str. Drumul Muntenilor, nr. 70C, 72, 72A, 72B
Publicat: 3 septembrie 2019, 12:21, Actualizat: 3 septembrie 2019, 12:24

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 11.10.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 3 septembrie 2019, 12:23