Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Plan Urbanistic Zonal “parcelare teren si reglementare in zona str. Stejarului – str. Plopului”, generat de imobilul situat in str. Stejarului, nr. 17
Publicat: 19 aprilie 2019, 13:19, Actualizat: 19 aprilie 2019, 13:29

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 04.06.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 19 aprilie 2019, 13:28