Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2018 »
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
Planuri urbanistice supuse consultarii publice
• PLAN URBANISTIC ZONAL – reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B
• PLAN URBANISTIC ZONAL – reconsiderarea reglementarilor urbanistice si a functiunilor zonei intersectie Calea Bucuresti - str. Spania, generat de imobilul situat in Calea Bucuresti, nr. 54A, bl. P1
• Plan Urbanistic Zonal RECONSIDERARE URBANISTICA IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE IN ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL P+5-6 RETRASE CU DESTINATIA DE BIROURI, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN BD. DACIA, NR. 66C
• Plan Urbanistic Zonal PARCELARE TEREN SI REGLEMENTARE ZONALA IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE P+2, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. STEJARULUI, NR. 17
• PLAN URBANISTIC ZONAL „reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre bd. Dacia si str. Fagaras", in vederea construirii unei cladiri D+P+2+M cu destinatia bloc cu apartamente si locuinta Sp+P si imprejmuire teren, generat de imobilul situat in bd. Dacia nr. 60E
• PLAN URBANISTIC ZONAL Parc Cernele, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr 155B
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICA PRIVIND INDICII URBANISTICI 1N ZONA BD. OLTENIA - STR. ELENA FARAGO, GENERAT DE CONSTRUIRE CLADIRE D+P+3 CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE COLECTIVE generat de imobilul BD. OLTENIA, NR. 17A
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTICI IN ZONA INTERSECTIE STR. SPANIA- STR. PUTNEI IN VEDEREA CONSTRUIRII CLADIRE P+5 CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE LA ETAJE, generat de imobilul STR. PUTNEI, NR. 33C
• Plan urbanistic zonal reconsiderare urbanistică privind indicii urbanistici în zona strada maria tănase – strada craiovița – strada cerna, generat de construire clădire d+p+3 cu destinația de locuințe colective Strada Craiovița, nr. 39B
• PLAN URBANISTIC ZONAL PARCELARE TEREN SI INTRODUCERE PARTIALA IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. GIRLETI, NR. 83 SI TARLAUA 91, PARCELA 26
• PLAN URBANISTIC ZONAL „reconsiderarea functiunilor zonei cuprinsă între str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti - str. Dr. N.C.Paulescu - str. Dr. Mihai Cănciulescu -str. Popoveni”, generat de imobilul situat in str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 1A
• PLAN URBANISTIC ZONAL „reconsiderarea reglementarilor urbanistice in zona cuprinsa intre str. Sfintii Apostoli- str. Anul 1848 – str. Tudor Vladimirescu, cu destinatia mixta de locuinte si servicii” , generat de imobilul situat in str. Anul 1848, nr. 31
• Elaborare plan urbanistic zonal privind reconsiderare funcţională a zonei aferente Blocurilor K13 - K15 str Paltinis, comstruire sediu firma S+P+1
• PLAN URBANISTIC DE DETALIU in vederea construirii statie distributie carburanti auto si amplasare totem, Aleea 4 Simnic, nr. 12
• PLAN URBANISTIC DE DETALIU in vederea construirii a 2 locuinte P+M in str. Carpenului, nr. 15
• Plan Urbanistic Zonal RECONSIDERARE URBANISTICA A ZONEI CALEA SEVERINULUI-ELPRECO-PRAKTIKER IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CLADIRI P+3+4 PARTIAL CU DESTINATIA DE BIROURI SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, generat de imobilul Calea Severinului, nr. 44A
• Plan urbanistic zonal reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între strada Constantin Brâncoveanu și incinte Liceului Tehnologic Gheorghe Bibescu în vederea construirii imobil D+P+3E cu destinația locuințe colective, generat de imobilul sin strada Constantin Brâncoveanu nr. 99A
• Plan urbanistic zonal - introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea construirii spitalului regional de urgenta Craiova, generat de imobilul situat in tarlaua 18, parcelele 162 si 164
• Plan urbanistic zonal - Parc Cernele strada Eliza Opran, nr 155B
• Plan urbanistic zonal reconsiderarea indicilor urbanististici în vederea construirii locuințe colective p+4+m bulevardul Dacia, nr. 107b
• Plan urbanistic zonal elaborare puz pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICA IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE IN ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII IN ZONA STR. STEFAN CEL MARE-STR. I. L. CARAGIALE- STR. VASILE CONTA GENERAT DE CONSTRUIRE CLADIRE 2S+P+6 CU DESTINATIA DE BIROURI generat de imobilul STR. STEFAN CEL MARE, NR. 6
• Planului Urbanistic Zonal – reconsiderare urbanistica a zonei cuprinsa intre str. G-ral Ghe. Magheru-str. Rovinari-str.Vintului, generat de imobilul situat in strada G-ral Ghe. Magheru, nr. 18 D
• Elaborare PUZ pentru extindere sediul Parchet de pe langa Judecatoria Craiova cu S+P+2
• Elaborare P.U.D. pentru construire statie distributie carburanti si amplasare TOTEM
• PLAN URBANISTIC DETALIU CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+M CU GARAJ LA PARTER Strada Carpenului, nr. 15
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ȘI A FUNCȚIUNILOR ZONEI INTERSECȚIE CALEA BUCUREȘTI – STRADA SPANIA ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI P6 Calea București, nr. 54A, bl. P1
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE FUNCȚIONALĂ A ZONEI AFERENTE PROPRIETÎȚII DIN BULEVARDUL DACIA, NR. 28A, 28B ȘI 28C, GENERATE DE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5 Bulevardul Dacia, nr. 28C
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE ȘI SERVICII ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL P+5-6 RETRASE CU DESTINAȚIA DE BIROURI Bulevardul Dacia, nr. 66C
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTISTICI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE COLECTIVE P+4+M Bulevardul Dacia, nr. 107B
• Plan urbanistic de detaliu in vederea construirii 6 locuinte P+1 in str Lacramioarei
• PLAN URBANISTIC DE ZONAL RECONSIDERARE FUNCȚIUNILOR ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL DACIA ȘI STRADA FĂGĂRAȘ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL, REGIMUL DE ÎNĂLȚIME D+P+2+M, DESTINAȚIA BLOC CU APARTAMENTE ȘI LOCUINȚĂ Sp+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Bulevardul Dacia, nr. 60E
• PUZ Fratii Bacriz - str Elena Teodorini - Reconsiderare urbanistica a zonei intersectie str. Elena Teodorini cu str. Bucovat
• Planului Urbanistic Zonal – „reconsiderarea functiunilor și a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă intre str. Pașcani- incinta Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu in vederea construirii 3 blocuri de locuinte colective D+P+7 și D+P+8 cu spatii comerciale la parter si parcare la demisol” , generat de imobilul situat in str. Pascani, nr. 7
• PUZ - reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre strada Brestei, bulevardul Raului si strada Fluturi in vederea construirii unui imobil P+1E partial, cu functiunea de magazin ratail, str Brestei, nr 185
• Planul Urbanistic Zonal – „reconsiderarea functionala a zonei cuprinsa intre strazile Calea Bucuresti-Sararilor-Traian Lalescu” in vederea schimbarii functiunii din zona industriala si depozitare in zona mixta cu functiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comert si zona rezidentiala-locuinte colective si dotari aferente, generat de imobilul situat in Calea Bucuresti, nr. 113
• Plan urbanistic zonal pentru modificarea reglementarilor Urbanistice aferente zonei – str. Amaradia, nr. 80 în vederea Construirii unui imobil P+1 cu funcțiunea locuință și birouri P+1, generat de imobilul din str. Amaradia,nr. 80
• Plan urbanistic zonal - Construire locuinta D+P+M si imprejmuire teren str Paringului, nr 104J
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA ZONEI CUPRINSĂ ÎNTRE STR. DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI – STR. DR. MIHAI CĂNCIULESCU – STR. POPOVENI PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4+5R+6R CU DESTINAȘIA LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER (PARȚIAL) ȘI PARCARE DEMISOL Strada Dr. Nicolae Ionescu Sisești, nr. 1A
• PLAN URBANISTIC ZONAL pentru construire magazine parter ”Penny Market” amenajare incintă și amplasare totem, zona str. Amaradia – str. Brazda lui Novac – str. Vulturi, generat de imobilul din str. Amaradia, nr. 28
• PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE P+M Strada Fermierului, nr. 33
• PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTICI ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE STRĂZILE GENERAL GHEORGHE MAGHERU, STRADA ROVINARI ȘI STRADA VÎNTULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL D+P+1+2-3E RETRASE CU DESTINAȚIA DE SPAȚII COMERCIALE ȘI GARAJ LA DEMISOL, LOCUINȚE LA PARTER ȘI ETAJELE SUPERIOARE Strada General Gheorghe Magheru, nr. 18D
• PLAN URBANISTIC ZONAL; RECONSIDERAREA FUNCȚIUNILOR ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE CALEA BUCUREȘTI ȘI STRADA SĂRARILOR ÎN VEDEREA ”CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINȚE COLECTIVE P+11E CU PARCARE LA PARTER, generat de imobilul situat în strada Sărarilor, nr. 29A”