Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Informaţii publice / Date deschise »
Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
Persoana responsabilă
Publicat: 31 octombrie 2014, 09:40, Actualizat: 26 ianuarie 2017, 16:02

- Persoana responsabilă pentru difuzarea informațiilor de interes public este dl. Claudiu Popescu, Director Executiv - Direcția Relații Publice și Management Documente

- Persoana responsabilă pentru relația cu mass-media este d-na Marina Andronache - Șef Serviciu Imagine