Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
MASURI COVID-19
Măsuri luate la nivelul primăriei Craiova pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19
Publicat: 16 martie 2020, 20:59, Actualizat: 23 aprilie 2020, 10:16
AVÂND ÎN VEDERE DECIZIILE LUATE LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI COVID-19, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.03.2020, VOR FI PUSE ÎN APLICARE URMĂTOARELE MĂSURI:
 
Privind programul de relații cu publicul:
-SE SUSPENDĂ PROGRAMUL DE AUDIENȚE/ RELAȚII CU PUBLICUL AL COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI;
-SE REDUCE PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL LA CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI (REGISTRATURA), ASTFEL:
DEPUNERI (SEDIUL DIN STR. A.I. CUZA, NR. 7 )
LUNI-VINERI, 9.00-11.00
ELIBERĂRI (SEDIUL PALACE, STR. A.I. CUZA, NR. 1)
LUNI-VINERI, 9.00-11.00
 
Activitatea de relaţii cu publicul în cadrul Direcției de Impozite și taxe pentru persoane fizice şi persoane juridice a fost reluată începând cu data de 22.04.2020, atât la sediul central situat în Calea Bucureşti, nr. 51 C (Piaţa Centrală) în incinta biroului evidenţă auto parter, cât şi la punctele de lucru menționate mai sus, prin telefon 0251/411.111, fax. 0251/414.237, respectiv prin corespondenţă poştală sau electronică la adresele de e-mail în funcţie de competențe, astfel:
 
- direxec_dit@primariacraiova.ro
- serviciulciuespf@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice
- serviciuluespf@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire,Executare Silita Persoane Fizice
- ciuperceanu.daniela@primariacraiova.ro - Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date
- impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice
- contestatii.insolventa@primariacraiova.ro - Serviciul Contestatii si Insolventa
- serviciulciuespj@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire, Executare Persoane Juridice
- certificatefiscale@primariacraiova.ro - Serviciul Recuperare Creante Fiscale Si Eliberare Certificate De Atestare Fiscala
 
ÎN CADRUL SERVICIULUI  DE STARE CIVILĂ          
Programul cu publicul  se va desfățura astfel :
•8:30 – 11:30 – primiri si eliberari acte in functie de specificul activitatii fiecărui compartiment
•11:30 – 13:30 – dezinfectare si igienizare spatii de relatii cu publicul, birouri , culoare de acces
•13:30- 16:30 – primiri si eliberari acte in functie de specificul activitatii fiecărui compartiment
•limitarea numarului de participanti la oficierea căsătoriilor , fiind permis strict accesul mirilor, martorilor, nașilor si familiei restrânse ( maximum 20 persoane);
•eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă se va face în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii cererii;
•eliberarea certificatelor de naștere pentru nou-născuți se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii ;
•informațiile cu privire la stadiul dosarelor aflate în lucru la   nivelul institușiei noastre  se pot  obține doar telefonic de la numarul 0351-451.883  sau prin poșta electronică la adresa de e-mail office@spcepcv.ro 
 
Activitățile de rectificare a actelor de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii și transcrierea certificatelor de stare civilă, schimbări de nume pe cale administrativă, se vor realiza zilnic, numai după programarea în prealabil a  acestora, programare ce se poate face telefonic la numarul de telefon 0351-451.883.
Fac exceptie de la acest tip de programari, cele realizate deja online pe site-ul institutiei noastre.
 
IMPORTANT 
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare în scopul evitării aglomerației  în spațiile destinate publicului.
Cetățenii care vor să solicite informații pot apela, începând cu data de 16.03.2020, liniile telefonice 0251310219; 0351451883 in intervalul orar 8,30-16,00, sau pot solicitata/ trimite și prin poșta electronică la adresa de e-mail   office@spcepcv.ro,   precum și prin corespondență.
 
În privința modului de primire al documentelor:
-NU SE MAI PRIMESC, PENTRU ÎNREGISTRARE, DIN PARTEA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE, LA SEDIUL INSTITUȚIEI URMĂTOARELE CATEGORII DE SOLICITĂRI:
 -PETIȚII/SESIZĂRI;
 -PROPUNERI/SUGESTII CU VALOARE DE RECOMANDARE;
 -ALTE SOLICITĂRI ÎN AFARA CELOR CU CARACTER ABSOLUT URGENT ȘI NU SUPORTĂ AMÂNARE. CATEGORIILE DE SOLICITĂRI MENȚIONATE SE VOR DEPUNE ON-LINE, LA ”CUTIA CETĂȚEANULUI” SAU TELEFONIC APELÂND CU ÎNCREDERE TELEFONUL CETĂȚEANULUI 0251.984.
-RECOMANDĂM A SE UTILIZA SERVICIILE ELECTRONICE DISPONIBILE LA RUBRICA E-SERVICII SAU PRIN INTERMEDIUL POȘTEI ELECTRONICE PE ADRESELE DISPONIBILE LA RUBRICA CONTACT ȘI ÎNCURAJĂM ACHITAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR ONLINE, FOLOSIND PORTALUL WWW.GHISEUL.RO.
 
Documente ce se pot depune on-line:
 
Relații publice/ Administrație publică/ Arhivă /Imagine
-Petitii /reclamatii-sesizari
-Cerere informații publice
-Reclamație administrativă Lg. 544/2001 tip 1
-Reclamație administrativă Lg. 544/2001 tip 2
-Cerere publicare la sediu/site
-Cerere anunț licitație (publicație vânzare)
-Cerere publicare anunț mediu
-Cerere înscriere CCPT
-Cerere eliberare copii documente din arhiva instituției
-Cerere efectuare stagiu practică
 
Registrul agricol
-Adeverinta din registrul agricol
-Adeverinta stadiu dosar
-Adeverinta ca nu detine teren
-Adeverinta albine
-Adeverinta APIA
-Schita parcelara
 
Urmărire contracte agenţi economici/patrimoniu
-Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice.
-Autorizaţie de funcţionare alimentaţie publică.
-Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public
-Prelungire Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public
-Eliberare acord cale de acces la spaţiile cu altă destinaţie
-Prelungire contract de inchiriere chiosc
-Prelungire contract de inchiriere pentru terenul ocupat de garaj/copertină
-Prelungire contract de inchiriere pentru terenul de legume si zarzavaturi
-Regim juridic teren
-Acord intabulare
-Eliberare adeverinta intabulare
 
Urbanism
-Adeverinţa intravilan/extravilan
-Adeverință privind apartenența la UAT
-Certificatul de nomenclatură stradală
-Eliberare extrase din PUG, PUZ, PUD
-Emitere certificat de recenzat
-Obţinere evoluţie denumire strada
-Certificat de urbanism pentru constructii definitive, desfiinţări, împrejmuiri
-Certificat de urbanism pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare
-Certificat de urbanism pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale
-Certificat de urbanism pentru reţele (bransamente, separari, ş.a.)
-Avize de amplasament ale deținătorilor de utilități
-Avize de amplasament pentru mijloace de publicitate temporară
 
Servicii publice / Transport local / Autorizații de acces / Spargere stradă
-Inscriere pe lista de asteptare pt Operatori de transport
-Intocmirea cazierului de conduita profesionala
-Înscriere în baza de date
-Eliberare autorizație dispecerat
-Eliberare autorizație de transport în regim de taxi
-Eliberare cazier de conduita profesionala - PFA si IF
-Eliberare cazier de conduita profesionala - Societati
-Autorizație Liber Acces Parc Romanescu
-Autorizație Liber Acces Centrul Istoric
-Autorizație liber acces zona A/B
-Eliberare autorizatie capete traseu de catre operatori judeteni
-Emiterea autorizaţiei de spargere stradă
-Emiterea autorizaţiei de branşament aerian
 
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Se suspenda emiterea urmatoarelor tipuri de documente:
1.Copii, copii certificate, duplicate indiferent de natura documentului;
2.Certificate privind stadiul fizic de realizare al constructiilor;
3.Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, suspendandu-se totodata participarea in comisiile de receptie a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Craiova;
4.Avize ale Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Craiova;
5.Avize de oportunitate pentru elaborare PUZ.
 
Urmatoarele tipuri de documente se vor elibera exclusiv online, in acest sens fiind obligatorie mentionarea pe cererea de emitere a documentului a adresei de email a solicitantului si a unui numar de telefon pentru contact:
1.Extrase PUG/PUZ/PUD si incadrari in zona
2.Adeverinte de intravilan;
3.Adeverinte privind apartenenta la unitatea administrativ – teritoriala;
4.Avize de amplasament ale detinatorilor de utilitati;
5.Avize de amplasament pentru mijloacele de publicitate temporara.
 
Urmatoarele tipuri de documente eliberate se vor transmite solicitantului exclusiv prin intermediul Postei Romane, in acest sens fiind obligatorie inscrierea pe cerere, in clar, cu majuscule, a numelui, prenumelui si a adresei de corespondenta aleasa de catre solicitant, precum si a numarului de telefon pentru contact:
1.Procese verbale de vecinatate;
2.Planuri incadrare in tarla;
3.Adeverinte privind evolutia denumirii strazii si a numarului factorial;
4.Certificate de recenzat;
5.Toate tipurile de corespondenta pentru operatiuni cadastrale si/sau notariale;
6.Adeverinte privind valoarea de impozitare a constructiilor (necesare la Inspectoratul de Stat in Constructii).
 
Se suspenda activitatea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Craiova, toate solicitarile ce vizeaza documentatii de urbanism si care trebuiesc analizate in cadrul acestei comisii urmand a fi amanate pana la incetarea starii de urgenta la nivel national.
 

DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE

Nr. Crt.

Tip document

Mod de comunicare

1

Declarate impunere cladiri PJ

corespondenta postala

2

Declarate impunere cladiri PF

corespondenta postala

3

Declarate impunere teren PJ

corespondenta postala

4

Declarate impunere teren PF

corespondenta postala

5

Declaratie impunere mijloace de transport PJ

corespondenta postala

6

Declaratie impunere mijloace de transport PF

corespondenta postala

7

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PJ

corespondenta postala

8

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PF

corespondenta postala

9

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PJ

corespondenta postala

10

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PF

corespondenta postala

11

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PJ

corespondenta postala

12

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PF

corespondenta postala

13

Declaratie servicii reclama si publicitate PJ

corespondenta postala

14

Declaratie servicii reclama si publicitate PF

corespondenta postala

15

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PJ

corespondenta postala

16

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PF

corespondenta postala

17

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PJ

corespondenta postala

18

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PF

corespondenta postala

19

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PJ

corespondenta postala

20

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PF

corespondenta postala

21

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PJ

corespondenta postala

22

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PF

corespondenta postala

23

Declaratie decont privind taxa hoteliera

corespondenta postala

24

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei speciale ,,Water Parc”

corespondenta postala

25

Decont impozit pe spectacole

corespondenta postala

26

Declaratie taxa parcare

corespondenta postala

27

Cerere restituire PJ

corespondenta postala

28

Cerere restituire PF

corespondenta postala

29

Cerere compensare PJ

corespondenta postala

30

Cerere compensare PF

corespondenta postala

31

Cerere rectificare rol

corespondenta postala

32

Cerere duplicat chitanta

corespondenta postala

33

Cereri informatii fiscale contribuabili/petitii /reclamatii-sesizari

corespondenta electronica

34

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice conform HCL.447/2017

corespondenta electronica

35

Contestatie act admnistrativ

corespondenta postala

36

Cerere informatii institutii publice

corespondenta postala

37

Plângeri prealabile Legea 554/2004

corespondenta electronica

38

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PJ

corespondenta electronica

39

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PF

corespondenta electronica

 

Plata electronica prin intermediul paginii de internet www.ghiseul.ro

Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot achita impozite si taxe datorate bugetului local al Municipiului Craiova pe pagina de internet www.ghiseul.ro la orice ora, pagina fiind disponibila in orice moment al zilei. Plata impozitelor, pentru bunurile detinute de contribuabili in Municipiul Craiova, este conditonata de autentificarea pe pagina www.ghiseul.ro. Pentru plata taxelor sau a amenzilor plata se poate efectua si fara autentificare prealabila.

In cazul in care nu detineti cont de acces pe pagina de internet www.ghiseul.ro acesta poate fi obtinut accesand pagina https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale.

 

Plata cu ordin de plata

Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Municipiului Craiova
Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova
C.U.I. - 4417214

Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN  disponibila  pe site-ul http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/conturi-iban.html

 

Plata prin internet banking

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să facă un virament bancar, în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care îl are de achitat. Contul IBAN asociat impozitelor si taxelor locale venituri ale Primariei Municipiului Craiova poate fi identificat consultând site-ul http://www.primariacraiova.ro, secţiunea INFORMAŢII PUBLICE >  TAXE SI IMPOZITE > "Conturi IBAN".

Cu contul de utilizator si parola, pentru Sistemul de informare asupra impozitelor si taxelor datorate de contribuabili bugetului local al municipiului Craiova, se pot vizualiza informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova, aceste obligatii fiscale putand fi achitate prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de orice banca de pe teritoriul Romaniei.

 

Plata prin mandat postal

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.
Mandatul postal are 2 parti: mandatul postal propriu-zis si cuponul.
1) Pe mandatul postal se va trece la destinatar Primaria Municipuiului Craiova , adresa : Str. A.I.Cuza nr. 7, precum si suma in cifre si in litere.
2) Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul -
Primaria Municipuiului Craiova
Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
Localitatea: Craiova
Suma reprezintă: Exemplu: impozit clădire/teren/mijloace de transport etc.
Contribuabilul poate trimite mandatul poştal cu confirmare de primire.

 

Informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova se pot obtine de pe site-ul: http://impozite.primariacraiova.ro (*necesita autentificare).

Pentru obtinerea contului de acces se vor transmite, la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.urmatoarele:

-cererea de inregistrare, pe care o gasiti la adresa de internet http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/impozite-online.html;

-copie a actului de identitate

 

Masura suspendarii programului de relatii cu publicul este aplicabila si in cadrul programarilor on-line,efectuate pe site-ul https://www.primariacraiova.ro/ro/impozie-si-taxe-online

Pentru orice alte informatii se poate accesa site-ul https://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite

 
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
 
ÎN CADRUL SERVICIULULUI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Accesul în locație în vederea depunerii Cererilor de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei va fi permis  doar solicitanților, respectiv titularilor spațiului de locuit  și, după caz, reprezentanților legali ai acestora,  numai în baza programărilor online sau telefonice.
DEPUNEREA   ACTELOR
•Cererile de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei se   vor depune exclusiv în baza unei programări online sau prin programare prealabilă la nr. de telefon: 0251310219; 0351451883.
•Programările online vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.spcepcv.ro , secțiunea Programări online la cele 2 ghișee. 
 
ELIBERAREA ACTELOR 
•În ceea ce privește ridicarea cărții de identitate, cetățenii se vor prezenta  la termenul  comunicat la depunerea cererii,  în baza tichetului  eliberat.
 
CAZURI DEOSEBITE
La sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor Craiova nu vor mai putea fi depuse cereri privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței decât cu programare on-line sau telefonica, cu excepția cazurilor deosebite.
Pentru situațiile deosebite va funcționa un ghișeu la care programarea se va face exclusiv la nr de telefon  0251310219; 0351451883.
Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare , etc. fiind obligatoriu însoțită de  documente justificative.
 
FURNIZAREA DATELOR 
•Solicitările  de furnizare  date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor pentru : 
 - eliberarea adeverinței privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.;
 - eliberarea adeverinței  din care să rezulte  CNP-ul/datele de stare civilă, în cazul persoanelor decedate;
 - eliberarea adeverinței  din care să rezulte  istoricul de domiciliu necesar în programul RABLA 2020 .
însoțite de documentele aferente, pot fi depuse la secretariatul DEP Craiova numai în baza unei programări  telefonice la  nr. de telefon: 0251310219; 0351451883.
Referitor la  alte tipuri de solicitări, acestea pot fi transmise Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova prin servicii de curierat/poștale./e-mail - office@spcepcv.ro