Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Locuinţe
HOTĂRÂREA NR.478 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020
Publicat: 2 decembrie 2019, 10:47, Actualizat: 2 decembrie 2019, 10:48
Documente ataşate:
Publicat: 2 decembrie 2019, 10:47