Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Locuinţe
HOTĂRÂREA NR.477 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură fostilor proprietari, în anul 2020
Publicat: 2 decembrie 2019, 10:48, Actualizat: 2 decembrie 2019, 10:48
Documente ataşate:
Publicat: 2 decembrie 2019, 10:48