Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Locuinţe
Locuinţe
• HOTĂRÂREA NR.477 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură fostilor proprietari, în anul 2020
• HOTĂRÂREA NR.478 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020
• Locuinţe