Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2015
Achiziții publice - 2015
• Achiziție de prestare servicii pentru întocmire studiu de audibilitate în vederea dezvoltării și completării sistemului de înștiințare – alarmare al populației în situații de protecție civilă la nivelul municipiului Craiova
• Achizitie cu montaj centrala de instiintare – alarmare cu comunicatie prin circuit telefonic dedicat, internet/ethernet (TCP/IP), telefonie mobila GSM/GPRS si canal radio dedicat VHF/UHF
• Comunicat de presa pentru finalizare proiect “Amenajare și revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova”
• Reactualizare PUZ zona Corniţoiu
• Achiziție aparat stație cu 5 (cinci) posturi de lucru - reluare
• Achiziţie cu montaj 2 plăci permanente vizibilitate proiect în cadrul proiectului „Craiova Water Park- Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”
• Achiziție aparat stație cu 5 (cinci) posturi de lucru
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (placă permanentă)” în cadrul proiectului „Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova ca şcoală de arte meserii” Craiova
• Achizitie bariere automate de acces
• Reactualizare PUZ zona Corniţoiu - reluare
• Comunicat de presa finalizare proiect “Craiova-Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”
• Achiziţie cu montaj sistem video de supraveghere locuri de joaca
• Panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Amenjarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”
• Comunicat de presă finalizare proiect ,,Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele doua platforme industriale ale Polului de Creştere Craiova" - reluare
• Achiziţie autocolante pentru echipamente exterioare şi achiziţie cu montaj plăci pentru amplasare permanenta în cadrul proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele doua platforme industriale ale Polului de Creştere Craiova" - reluare
• ET, DALI, PT, AT -Reabilitare termică parțială la șase clădiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică a anvelopei clădirilor la partea opacă a fațadei - reluare
• Reactualizare PUZ zona Corniţoiu
• Achiziţie autocolante pentru echipamente exterioare şi achiziţie cu montaj plăci pentru amplasare permanenta în cadrul proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele doua platforme industriale ale Polului de Creştere Craiova"
• Comunicat de presă finalizare proiect ,,Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele doua platforme industriale ale Polului de Creştere Craiova"
• Achiziţie cu montaj a 2 placi permanente vizibilitate proiect” în cadrul proiectului Centru multifunctional Craiova –Pavilion Central - reluare 2
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (placa permanenta) ” în cadrul proiectului „Lucrari de Reparatii Capitale Corp Laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja” Craiova
• Achizitii servicii de proiectare:expertiză tehnică , audit energetic DALI, DTAC, PT+CS+DE+AT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea termică parțială a șase clădiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică a anvelopei clădirilor la partea opacă a fațadei”
• Achizitie sistem de alarmare la efractie si incendiu, supraveghere video si control acces pentru patru locatii de incasare – Directia Impozite si Taxe”
• Reactualizare PUZ zona Cornitoiu
• Achiziție “Comunicat de presă finalizare proiect” în cadrul proiectului „Centru multifunctional Craiova –Pavilion Central” - reluare
• Achiziţie cu montaj a 2 placi permanente vizibilitate proiect” în cadrul proiectului „Centru multifunctional Craiova –Pavilion Central” - reluare
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (placa permanenta)
• “Comunicat de presă finalizare proiect” în cadrul proiectului „ Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova”
• Comunicat de presă finalizare proiect în cadrul proiectului „ Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova”
• Lucrari de Reparatii Capitale Corp Laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja” Craiova
• Organizarea si derularea programului de formare destinat salariatilor din cadrul Primariei Municipiului Craiova
• Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu
• Comunicat de presă finalizare proiect în cadrul proiectului „Centru multifunctional Craiova – Pavilion Central
• Achiziţie cu montaj a 2 placi permanente vizibilitate proiect
• Reluare procedura Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu (E.T.+D.A.L.I.+P.T
• Reactualizare P.U.Z. zona Cornitoiu
• „Achiziţie servicii de întocmire documentaţii cadastrale pentru apartamentarea locuinţelor pentru tineri din Bl. T2 şi Bl. T3 situate în Bd. Oltenia nr.1B-1C şi înscrierea în cartea funciară, în vederea vânzării locuinţelor”
• Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu (E.T.+D.A.L.I.+P.T)
• Achiziţie produse- tehnică de calcul (Staţii de lucru)
• Achiziţie viniete
• Amenajare Parc Cornitoiu (SF)
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)” în cadrul proiectului „Eficienţa energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova -EFECT 20.1”
• Achiziţie autocolante pentru echipamente exterioare şi achiziţie cu montaj placă pentru amplasare permanenta în cadrul proiectului “Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova”
• Licitaţie publică pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile(beton concasat)
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Anunt pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile, rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile sechestrate - achiziție reluată
• Achiziţie servicii de asistenta tehnica pentru verificarea executiei lucrarilor prin diriginţi de şantier pentru proiectul „Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova- EFFECT 10.1" - achiziție reluată
• Achiziţie servicii de asistenta tehnica pentru verificarea executiei lucrarilor prin diriginţi de şantier pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.6”
• Achiziţie bolarzi
• Achiziţie servicii de supraveghere si verificare a executiei lucrarilor prin diriginţii de şantier pentru proiectul „Eficienta energetica prin Facilitati de Finantare pentru Cresterea economica a Municipiului Craiova-EFFECT 20.4”
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Achiziţie cu montaj un panou vizibilitate proiect (placa permanenta) în cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice in municipiul Craiova
• Achizitie servicii dirigentie de şantier pentru proiectul "Eficientă energetică prin Facilităţi de Finantare pentru Creşterea economica a Municipiului Craiova - EFFECT 10.1
• Achiziţie cu montaj de panouri vizibilitate proiect (panouri temporare) Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova
• Comunicat de presa finalizare proiect “Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice in municipiul Craiova”
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Comunicat de presa lansare proiect “Eficienta energetica prin Facilitati de Finantare pentru Cresterea economica a Municipiului Craiova-EFECT 20.4”
• Comunicat de presa finalizare proiect “Reabilitare si dotare Camin Cultural Mischii”
• „Servicii – reparare şi întreţinere unităţi centrale de prelucrare (servere)”, pentru Direcţia Evidenţa Persoanelor
• „Servicii - întreţinere calculatoare (inclusiv reţea) şi echipamente periferice”, pentru Direcţia Evidenţa Persoanelor- Reluare
• Comunicat de presă lansare proiect” în cadrul proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru creşTerea economică a Municipiului Craiova- EFFECT 20.6
• Servicii – întreţinere calculatoare şi echipamente periferice
• Achiziţie servicii de întreţinere şi reparaţii la sistemul de antiefracţie şi sistemul de identificare, control şi supraveghere
• Achizitie servicii de reparare şi intreţinere aparate scanner, xerox(multifuncţionale) si fax
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiului Craiova precum şi servicii de determinare a cantităţii şi a valorii materialelor rezultate în urma scoaterii din functiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
• Comunicat de presa lansare proiect (LOT I) “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”
• Licitaţie publică pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile, rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34
• Concesiune prin licitaţie publică - teren proprietate publică a municipiului Craiova ,în suprafaţă de 1241 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova, str. Tabaci, nr. 2, C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agroalimentare
• Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova -EFFECT 10.1
• Studiu de fezabilitate - Amenajare Parc Cornitoiu
• Achiziţie cu montaj a unui panou vizibilitate proiect (placă permanentă) în cadrul proiectului “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare”
• „Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)” în cadrul proiectului „Eficienţa energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova -EFECT 30.1”, cod SMIS 48904
• Servicii de intreţinere si reparaţii la sistemul de telefonie
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (placa permanenta) în cadrul proiectului „Reabilitare si Dotare Camin Cultural Mischii”
• Servicii de administrare site www.spcepcv.ro
• Servicii de reparare şi întreţinere calculatoare ( inclusiv reţea) şi echipamente periferice” - pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Craiova
• Achizitie servicii de reparare şi intreţinere aparate scanner, xerox(multifuncţionale) si fax (inclusiv înlocuire piese de schimb)
• Achiziţie stâlpi de delimitare acces pietonal
• Servicii de mentenanţă şi service, inclusiv piese de schimb, pentru reţea de curenţi slabi (Sisteme de securitate, reţea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova
• Servicii – reparare şi întreţinere calculatoare şi echipamente periferice
• Achizitie servicii de multiplicare documente alb/negru
• Servicii de pază pentru Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile si imobile aparţinând domeniului public si privat al municipiului Craiova
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile si imobile sechestrate
• Achizitie servicii de reparare si intreţinere xerox si fax
• Servicii de pază la obiectivul Centrul Social de urgenţă pentru persoane fără adăpost
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoresti definitive si irevocabile cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Servicii de revizie si reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Servicii – transmisii de date si acces Internet
• Achiziţie benzină fara plumb si motorină sub formă de bonuri valorice
• Craiova Water Park- Obiectul 3- Clădire pentru bazine acoperite si jocuri de apă- ET
• Achizitie produse de la unitati protejate, in conformitate cu prevederile art.78 alin.(3) lit.b) din Legea nr.448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
• Achizitie servicii medicale
• Achiziţie cu montaj a unui panou vizibilitate proiect (placă permanentă) în cadrul proiectului “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare”
• Servicii — reparare si intretinere unitati centrale de prelucrare (servere) ".
• Servicii postale de distribuire a corespondentei in tară si străinătate
• Achiziţie servicii de asistenta tehnica pentru verificarea executiei lucrarilor prin diriginţi de santier pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Cresterea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.1”
• ANUNŢ RELUARE LICITAŢIE PUBLICĂ
• Achiziţie cu montaj a unui panou vizibilitate proiect (placă permanentă) în cadrul proiectului “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare”
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoală de arte si meserii”,
• Achiziţie cu montaj a unui panou vizibilitate proiect (placă permanentă) în cadrul proiectului “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare”
• Comunicat de presa finalizare proiect Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare
• Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare
• Anunţ de vânzare prin licitaţie publică - vânzarea unor deşeuri reciclabile, material lemnos (lemn de foc), rezultate în urma lucrărilor de demolare
• Achiziție cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) - Grup Școlar G. Bibescu
• Achiziție cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) - Colegiul Ștefan Odobleja
• Achiziție cu montaj - 6 panouri vizibilitate proiect (6 plăci permanente)
• Achiziție servicii - Dirigenție eficienţă energetică 20.1
• Achiziție servicii dirigenție de șantier pentru proiectul ”Eficiență energetică prin Facilități de Finanțare pentru Creșterea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 10.1”
• Concesiune prin licitaţie publică - teren proprietate publică a municipiului Craiova ,în suprafaţă de 1241 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova, str. Tabaci, nr. 2, C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agroalimentare
• Achiziție directă - Comunicat de presa finalizare proiect – Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona Nord-Vest a Polului de Crestere Craiova in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova
• Amenajare zona sub Pasaj Suprateran - Executie