Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2014
Achiziții publice - 2014
• Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Cresterea economică a Municipiului Craiova- EFFECT 20.2
• Achizitie dotari pt proiectul Centru de sprijin al IMM-urilor si institutiilor de cercetare si inovare
• Comunicat de presa lansare proiect „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova“
• Achiziţie cu montaj: un panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova“
• Achizitie documentaţie pentru reautorizarea barajelor: Hanul Doctorului I; Hanul Doctorului II, Valea Sarpelui I, Valea Sarpelui II, Valea Fetii I, Valea Fetii II, Valea Fetii III, pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor
• Servicii de dirigentie pentru proiectul Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova
• Comunicat de presă „Lucrări privind reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja“ Craiova“
• Aciziţionare cu montaj a cu vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja“ Craiova“
• Aciziţionare cu montaj a unei plăci pentru amplasare permanentă în cadrul proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu“
• Lucrari de dirigentie pentru pentru obiectivul „Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru creşterea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.1“
• Anunţ licitaţie publică
• Dirigentie santier proiect „Eficienta energetica prin Facilitati de Finantare pentru Cresterea economica a Municipiului Craiova - EFFECT 30.1“
• Amenajare cladire pavilion pentru sectii aferente Spitalului Filantropia
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.3”
• Lucrări de demolare a imobilelor din str. Caracal nr. 132
• Anunt negociere directa
• Reabilitare şi modernizare „Centrul de Recuperare Luncă“, B-dul Ştirbei Vodă, nr. 106 (ET+D.A.L.I.)
• Achiziţie cu montaj sistem de monitorizare video cu camere de luat vederi interior şi exterior
• Relocare şi resturare biserica din lemn Comanesti
• Relocare şi resturare biserica din lemn Pocruia
• Relocare şi resturare biserica din lemn Din Vai
• Servicii de consultanţă pentru elaborarea caietului de sarcini / tema de proiectare aferent obiectului de investiţie PUG Municipiul Craiova
• Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 30.1
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (placă permanentă)
• Achiziţie cu montaj sistem de transmisie date şi compatibilizare sistem supraveghere video Piaţa Mihai Viteazu cu dispeceratul de monitorizare str. Amaradia nr 93-95
• Relocare şi restaurare biserica din lemn “Comăneşti”
• Relocare şi restaurare biserica din lemn “Pocruia”
• Relocare şi restaurare biserica din lemn Din Vai
• Achiziţie documentaţie pentru reautorizarea barajelor: Hanul Doctorului I; Hanul Doctorului II; Valea Şarpelui I; Valea Şarpelui II; Valea Fetii I; Valea Fetii II; Valea Fetii III pentru obţinerea autorizaţiilor de gospodărirea apelor
• Comunicat de presă lansare proiect în cadrul proiectului Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a Municipiului Craiova EFFECT 30.1" cod SMIS 48904
• Concurs de soluţii pentru „Achiziţie şi montare statui (5buc) în cadrul proiectului Amenajare şi revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova”
• Anunţ negociere directă
• Anunţ reluare procedura de închiriere prin Licitaţie Publică
• Reactualizare P.U.Z. Centrul Istoric - Zona Pilot - Lipscánia Craiovei
• Achiziţii servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Craiova
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definite şi irevocabile cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Achiziţie dotări Cămin Cultural Breasta
• Concurs de soluţii privind Amenajarea intersecţiei străzii Lipscani cu Calea Unirii
• Concurs de soluţii privind Amenajarea semnalistică la intrarea în Craiova din direcţia Bucureşti-Craiova
• Concurs de soluţii privind reamenajarea fântânii Ciupercă
• Concurs de soluţii privind reamenajarea fântânii muzicale
• Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domemiului public şi privat al Municipiului Craiova
• Achiziţie maşini de cosit în vederea realizării unor lucrări de calitate superioară
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile sechestrate
• Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Tehnicii şi cu str. Eustaţiu Stoenescu (S.F. + P.T.)
• Dezvoltare portal web Primăria Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro
• Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Tehnicii şi cu str. Eustaţiu Stoenescu (S.F. + P.T)
• Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei
• Achiziţie servicii asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru proiectul ,,Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”
• Servicii postale de distribuire a corespondenţei în ţară şi străinătate
• Achiziţie servicii medicale
• Achiziţie servicii de mentenanţă şi service, inclusiv piese de schimb, pentru reţea de curenţi slabi (Sisteme de securitate, reţea voce-date i sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova
• Servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul bancar
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)
• Servicii postale de distribuire a corespondenţei în ţară şi străinătate
• Servicii de revizie şi reparaţii la centrala telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)
• Achiziţie servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile sechestrate
• Anunţ reluare licitaţie publică
• Anunţ anulare licitaţie publică
• Achiziţie viniete
• Achiziţie servicii de tipărire şi multiplicare documente alb-negru
• Servicii - transmisii de date şi acces Internet
• Licitaţie servicii de reparare şi întreţinere calculatoare şi periferice
• Reparaţii curente la instalaţiile termice la unităţile de învăţământ
• Reparaţii curente la instalaţiile sanitare la unităţile de învăţământ
• Reparaţii curente la instalaţiile electrice la unităţile de învăţământ
• Licitaţie publică - teren în suprafaţă de 67511 mp pe str. Caracal
• Achiziţie servicii creaţie şi producţie spot audio-video în cadrul proiectului: „Centru de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova“
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti“
• Achiziţie benzină fără plumb şi motorină sub formă de bonuri valorice
• Servicii de pază la obiectivul „Centrul Social de urgenţă pentru persoane fără adăpost“
• Canalizare str. Toamnei
• Staţie tratare ape reziduale Craiova Waterpark - proiectare
• Comunicat de presă lansare proiect - Dezvoltarea transport ecologic
• Achiziţie servicii creaţie şi producţie spot audio video
• Reparare şi întreţinere unităţi centrale de prelucrare (servere)
• Achiziţie şi montare statui (5 buc) în cadrul proiectului Amenajare şi revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova
• Dirigenţie de şantier pentru execuţie lucrări de realizare canalizaţie comună reţele telecomunicaţii în Centrul Istoric - zona pilot
• Servicii de reparare şi întreţinere xerox şi fax
• Achiziţie dotări în cadrul proiectului: „Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova“
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Business Center Sud Craiova“
• „Achiziţie cu montaj a 3 (trei) panouri vizibilitate proiect (amplasare temporară)” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Sud-Est a Polului de Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului ”Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)” în cadrul proiectului “Reabilitare şi Dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”
• Achiziţie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pe parcursul de rulării lucrărilor de execuţie pentru proiectul „Reabilitare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”
• Achiziţie servicii de recrutare prestate de către un expertindepedent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane care va efectua selecţia candidaţilor pentru posturile de membri ai consiliului de administraţie al societăţii Regia Autonomă de Administrare a domeniului public şi Fondului Locativ Craiova