Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2013
Achiziții publice - 2013
• Servicii de acceptare de plăti electronice prin intermediul Sistemului National Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)
• Achizitie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)
• Lucrări de reparaţii la sala de sport - Şcoala Gimnazială Traian
• Modernizare 16 strazi - Mun. Craiova
• Lucrări de reparaţii a aleilor şi platformelor din incinta Şcolii Gimnaziale Traian
• Reabilitare strazi (ET+DALI) 11 buc - pachet 5
• Lucrări de impermeabilitate a acoperişului - sala de sport a Şcolii Gimnaziale Traian
• Modernizare strazi (ET + DALI) - Pachet 4
• Achizitia serviciilor de autorizare a amenajarilor hidrotehnice apartinand domeniului public al Municipiului Craiova
• Modernizare strazi (ET + DALI) - Pachet 3
• Reevaluare si revizuire planuri de actiune privind diminuarea zgomotului ambiental in municipiul Craiova
• Modernizare strazi 25 buc. (ET + DALI) pachet 2
• Lucrări de înlocuire a pardoselii la sala de sport
• Modernizare strazi: pachet1 - 22 buc
• Achiziţie viniete
• Achizitie brosuri în cadrul proiectului „Centru de dezvoltare tehnologică si excelentă în afaceri Craiova”
• Reabilitare si dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu
• Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (S.F. + P.T.)
• Consolidare imobil Casa Căsătoriilor Craiova - D.A.L.I.
• Achizitie brosuri în cadrul proiectului „Centru de dezvoltare tehnologică si excelentă în afaceri Craiova”
• Alimentare cu apă şi canalizare str. Aleea IV Brestei - SF
• Achizitie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) in cadrul proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanesu“
• Licitaţie achiziţie scanner
• Licitaţie privind achiziţia publică de prestare servicii „S.F. Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia“
• Achizitie servicii de mentenanta si service si piese de schimb,pentru retea de curenti slabi
• Achizitie rechizite si consumabile de birou
• Servicii de tipărire şi multiplicare documente alb-negru
• Achizitie hârtie xerox
• Reabilitare Cămin Cultural „Constantin Argetoianu“
• Achizitie tehnică de calcul: 8 Statii de lucru
• Achiziţie tehnică de calcul
• Achizitie tehnică de calcul (imprimante de tip multifunctional laserjet A4)
• Achiziţie obiecte de inventar (imprimantă multifuncţională, imprimantă cu ace, sistem desktop PC, monitor Led)
• Achizitie servicii de publicitate în presa audio vizuală - lot 3
• Studiu de Fezabilitate privind concesionarea iluminatului public în Municipiul Craiova
• Achizitie servicii de publicitate în presa audio vizuală - lot 2
• Studiu de Fezabilitate privind trecerea în subteran a reţelelor aeriene
• Achizitie servicii de publicitate în presa audio vizuală - lot 1
• Execuţie lucrări în cadrul proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pielesti”
• Achizitie servicii dirigentie de santier pe parcursul derulării lucrărilor de executie pentru proiectul „Reabilitare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”
• Comunicat de presă „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu“
• Achizitie cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului „Reabilitare si Dotare Cămin Cultural Mischii”
• Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom
• Achizitie centrală termică pe combustibil solid (tocătură de ramuri, peleti, cărbune etc.)
• Achizitie servicii medicale
• Achizitie cu montaj a unei placi pentru amplasare permanentă
• Servicii - reparare si intretinere calculatoare si echipamente periferice
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul Business Center Sud Craiova
• Reabilitare si dotare Cămin Cultural Mischii
• Achizitie server lamelar de date si sistem de operare Windows 2012 Server
• Achizitie rechizite si consumabile de birou
• Achiziţie broşuri - construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova- Realizare pasaj denivelat subteran
• Achizitie servicii de evaluare bunuri mobile si imobile
• Cursuri de instruire responsabili cu mentenanta sistemului de management al calitătii si auditori în domeniul calitătii
• „Servicii - reparare si intretinere unitati centrale de prelucrare (servere)”
• Audit energetic în vederea întocmirii de certificate de performantă energetică ale blocurilor reabilitate termic din municipiul Craiova
• Achizitie servicii de reparare si intretinere xerox si fax (inclusiv inlocuire piese de schimb)
• Servicii – transmisii de date şi acces Internet
• Reparatii curente la instalatiile electrice la unitătile de învătământ
• Achizitie sistem de amplificare Primăria Municipoului Craiova
• Servicii – transmisii de date şi acces Internet
• Realizare canalizare pluvială str. Toamnei
• Achiziţionare panouri de vizibilitate Centrul de Dezvoltare şi excelenţă în afaceri
• Licitatie achizitionare aplicatie software
• Licitaţie servicii de pază pentru Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost
• Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu
• Documentaţie Zilele „Mihai Viteazu“
• Achizitie servicii prestate de catre un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane pentru selectia membrilor consiliilor de administratie pentru societati comerciale unde Municipiul Craiova este actionar
• Gazduirea si administrarea portalului Primariei Municipiului Craiova
• Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pielesti
• Licitatie achizitie de servicii de evaluare bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al Municipiului Craiova
• Reabilitare Cămin Cultural „Constantin Argetoianu“
• Licitatie achizitie de servicii de evaluare bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al Municipiului Craiova
• Reabilitare si modernizare Cămin pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova
• Caiet de sarcini privind distribuirea poştală a corespondeţei
• Servicii de consultantă in vederea efectuării unui studiu de eficientizare a activitătii administrative a Primăriei Municipiului Craiova
• „Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare“
• Achizitie servicii de autorizare amenajări hidrotehnice
• „Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare“
• Dirigentie de santier pe parcursul derulării lucrărilor de executie pentru proiectul „Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare”
• Servicii de pază la obiectivul Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost
• “Reactualizare PUZ Romanescu - Hipodrom” 25.07.2013
• Achiziţie servicii de revizie şi reparaţii la Centrala Telefonică (inclusiv piese de schimb)
• PUZ - Parcul Nicolae Romanescu
• Achiziţie servicii de revizie şi reparaţii la Centrala Telefonică (inclusiv piese de schimb)
• Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice din Municipiul Craiova
• Document constatator nr. 53820
• Licitaţie parcare subterană Craiova
• Licitaţie parcare subterană Craiova
• Iluminare pasaj subteran Craiova
• Anunţ de participare servicii de acordare credit
• Achizitie cu montaj 2 panouri vizibilitate proiect (amplasare temporara)
• Complex de agrement acvatic
• Achiziţionare cu montaj instalaţii climatizare tip aer condiţionat
• Achiziţie servicii dirigenţie de şantier pentru proiectul „Centru de Dezvoltare Tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova“
• Achiziţie cu montaj a 2 panouri vizibilitate proiect pentru amplasare temporara în cadrul proiectului „Craiova Water Park
• Invitaţie de participare » Servicii dirigenţie de şantier - proiect „Amenajare şi revitalizare Centrul Istoric din Municipiul Craiova“
• Servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală şi intabulare) pentru bunurile imobile (platforme gospodăreşti), din domeniul public al Municipiului Craiova
• Achiziţie rechizite şi materiale consumabile de birou Lot II
• Achiziţie rechizite şi materiale de curăţenie-Lot I
• Achiziţie cu montaj a unei plăci vizibilitate permanente
• Achiziţie cu montaj panouri vizibilitate proiect (panouri temporare)
• Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova
• Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova
• Servicii dirigenţie şantier pentru proiectul „Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova“
• Amenajare şi revitalizare Centrul Istoric al Municipiului Craiova
• Achiziţionare formulare „Atestat“, „Autorizaţie de funcţionare“ şi „Autocolant“
• Anunț de participare „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Est a Polului de Crestere Craiova
• Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional
• Servicii de proiectare pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova“
• Achiziţie studiu pedostaţional pentru teren
• Servicii de proiectare Parc Romanescu
• Amenajarea spaţiului destinat Incubatorului de afaceri
• Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu
• Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti