Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Lucrări de execuţie pentru proiectul “Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova”
Publicat: 29 septembrie 2014, 12:45

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Investiţii şi Achiziţii

 

Anunt de participare pentru atribuirea contractului:

Lucrări de execuţie pentru proiectul “Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova”,  depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul  major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”,sub-domeniul ” Poli de crestere”.

 

Nr. Anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 139459/06.10.2012.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie şi clarificări.