Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare – Servicii extrase de cont
Publicat: 29 septembrie 2014, 12:57

Municipiul  Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Licitatii

 

Invitație de participare pentru atribuirea contractului de servicii: ,,Servicii  de  pregatire,  sortare, dactilografiere, prelucrare de text, tehnoredactare computerizata, printare,  precum  si servicii de expediere a documentelor catre contribuabili: extrase de cont si decizii referitoare la obligatii de plata accesorii”,

 

Nr.  Invitației  de participare publicată în Sistemul Electronic al  Achizițiilor Publice (SEAP): 339766/20.11.2012.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesați  în  mod  electronic,  pe  site-ul  www.e-licitatie.ro,  ataşată  la  invitația  de participare publicată în SEAP, la Secțiunea Documentație de Atribuire.