Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:58

Serviciul Achizitii Publice

Nr.48916/ 18.04.2012

INVITATIE DE PARTICIPARE

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tel./fax ale autoritatii contractante: Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel/fax 0251-41.51.77/41.15.61;

2. Procedura de atribuire aplicată : procedura proprie-selectie de oferte;

3. Locul prestarii serviciilor: la destinatar;

4. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate”; cod CPV: 64112000-4 Servicii postale de distribuire a corespondentei ;

5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor caietului de sarcini;

6. Durata contractului: pana la 31.12.2012, cu posibilitate de prelungire 4 luni;

7. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se pot obtine documentatia de atribuire si informatii suplimentare: Serviciul Achizitii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, tel/fax: 021/415907;

8. Termenul limită de primire a ofertei: 24 .04.2012, orele 10:00;

9. Adresa la care se transmite/depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Relatii cu Publicul si Audiente-Registratura, str. A. I. Cuza nr. 1, 200595, Craiova – Dolj;

10. Limba în care trebuie redactata oferta: limba romana;

11. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 24.04.2012, orele 12:00, Primaria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, parter-Sala de sedinte;

12. Garantia de participare: 1.200 lei;

13. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa-si mentina valabila oferta: 90 zile;

14.Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate accesa in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, la sectiunea Licitatii;

15. Data transmiterii invitatie de participare:18.04.2012.